بیت‌کوینر

راه‌نمای سواد رسانه‌ای و اقتصاد دیجیتال در روزگار نو...

بیت‌کوینر

راه‌نمای سواد رسانه‌ای و اقتصاد دیجیتال در روزگار نو...

۱ مطلب در خرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

برای پس‌فردا...

بیت‌کوینر | پنجشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ق.ظ | ۰Komento(j) نظر

سلام...

مدت‌ی مدید است که از این پنجره سخن ن‌گفت‌ه بودیم...
اول‌ین ساعات روز ۲۷م خردادماه ۱۴۰۰ هجری‌خورشیدی‌ست و فردا ۲۸م، طلبعه‌ای بر حکم‌رانی ۴سال بعد منتخب مردم بر این دیار.
تا به این لحظه اخباری متعدد و مختلف از نامزدهای انتخابات، عدم تأیید صلاح‌یت بعضی توسط شورای نگه‌بان و انصراف و کناره‌گیری تن‌ی چند طی این ۱-۲روز اخیر بر خروج‌ی منابع و خبرگزاری‌ها منتشر شده‌است.
حال انتخاب به سه تن معطوف شده که یک‌ی سابقه‌ی ریاست بر بانک مرکزی کشور و مسئول‌یت خزانه‌ی مملکت را در سال‌های پیش از این برعهده‌داشت‌ه، قبل‌تر از آن مسئول‌یت‌هایی متعدد در عرصه‌ی بیمه‌گری و بانک‌داری خصوص‌ی داشت‌ه‌است. از طرف‌ی کاندیدای سفارت بر چین نیز در کارنمای وی ثبت‌شده که با محول نمودن مسئول‌یت خزانه به ایشان از سفر به ینگه‌ی دنیا قبل از شیوع بیماری خانه‌نشین‌انده‌ی کنون‌ی فارغ شدند. ولیکن کوتاه‌سخن آن که در پی‌گیری پیام‌های تبلیغ‌ات‌ی، مناظرات انتخاب‌ات‌ی و… نامزدهای این دوره از انتخاب‌ات به ۴ اصل از ایشان اشارت دارد:
    1. به قول‌ی پدر بیمه‌ی خصوص‌ی کشور هست‌ند و ید طولایی در بسط نظریات نئولیبرال و اقتصاد تجمع‌گرایانه در کشور دارند. (لینک۱ - لینک۲ - لینک۳)
    2. خود اشاره نمودند که برای یک‌دوره نجات ایران وارد کارزار انتخاب‌ات‌ی شده و برنامه‌ای برای بیش‌از یک‌دوره ن‌دارند. (لینک۴ - لینک۵)
    3. خود اشاره نمودند که طی این ۳۰-۴۰سال بعد از انقلاب در اکثر مسئول‌یت‌های اجتماع‌ی و اقتصادی صاحب‌نظر و منصب بوده و تقریباً با همه‌ی دولت‌ها کار کرده‌اند؛ که آخرین مورد ریاست بر خزانه‌ی مملکت‌ی است. (لینک۶)
    4. خواستار استقلال بانک مرکزی از دولت هست‌ند. (لینک۷ - لینک۸ - لینک۹)
اما نکته‌ی نغز ماجرا هم‌این‌جاست. این چند مورد را باهم ترکیب نموده و استنتاج نمای‌ید؛ ترکیب‌ی بسیار مفهوم‌ی و زیرجلدی از میان سخن‌ان ایشان قابل ذکر است: «بانک مرکزی خصوص‌ی».
اما…
این یعنی چه؟

  • بیت‌کوینر
  • ***لطفا برای پشت‌يبان‌ی و حمایت از ما روی لینک‌های مربوط‌ه و یا سربرگ مزبور کلیک نمای‌ید. با تشکر***