بیت‌کوینر

راه‌نمای سواد رسانه‌ای و اقتصاد دیجیتال در روزگار نو...

بیت‌کوینر

راه‌نمای سواد رسانه‌ای و اقتصاد دیجیتال در روزگار نو...

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد خرد» ثبت شده است

در این مبحث به معرف‌ی تعدادی از آلترکوین‌هایی که احتمالا نسبت به باقی ارزهای مجازی آی‌نده‌ی به‌تری خواه‌ند داشت، می پردازیم؛ لازم به ذکر است ام‌روزه بیش‌از ۷۰۰ نوع آلترکوین مختلف ایجاد شده‌اند، اما به نظر ن‌می‌رس‌د تمام این موارد ب‌توان‌ند به سر منزل مقصود ب‌رس‌ند. برای مشاهده اطلاع‌ات جامع این رمزارزها می‌توان‌ید به وب‌سایت coinmarketcap.com مراجعه نمای‌ید.

توصیه می‌کن‌یم قبل از مطالعه‌ی ادامه‌ی این مبحث مقاله‌ی «خلق آلتکوین آسان است اما نگهداریش نه» را از کوین‌ایران مطالعه نمایید: http://coiniran.com/%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A2%D9%84%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%87

ارز مجازی نکات قابل تذکر و استناد

Unobtanium

http://unobtanium.uno

sha256 الگوریتم کدگذاری مشابه بیت‌کوین.

تنها ۲۵۰.۰۰۰ اونوبتانیوم استخراج خواه‌ند شد.

هیچ استخراج‌ی از قبل صورت ن‌گرفت‌ه و هر ۳ دقیقه یک بلوک آزاد می‌شود.

تاکنون 197,732.59 اونوبتانیوم استخراج شده.

شاید ب‌توان به دلیل مقدار خیلی پایین این ارز، امیدوار بود در تبادل‌ات آی‌نده‌ی بسیار محرم‌انه و به عنوان ارز جای‌گزین به کار گرفت‌ه شود.

Litecoin

https://litecoin.org

Scrypt به عنوان الگوریتم کدگذاری به کار می‌رود.

۴ برابر بیت‌کوین (یعنی ۸۴.۰۰۰.۰۰۰) لیت‌کوین استخراج خواه‌ند شد.

هیچ استخراج‌ی از قبل صورت ن‌گرفت‌ه و برخلاف بیت‌کوین که هر ۱۰ دقیقه یک بلوک آزاد می‌شود هر ۲.۵دقیقه یک بلوک آزاد خواه‌د شد.

تاکنون 51,489,125 لیت‌کوین استخراج شده‌است.

اگر بیت‌کوین را ب‌توان طلای ارزهای مجازی نام‌ید، انتظار می‌رود لیت‌کوین نقره‌ی این جمع باش‌د.

Etherium

https://www.ethereum.org

بلاک‌چین مخصوص خود را طراح‌ی و گسترش داد که استناد کاری را به نسبت بلاک‌چین بیت‌کوین قابل اعتمادتر می‌کن‌د.

احتمالا در آی‌نده و در صورت قبول استفاده‌ی جامع از ارزهای مجازی، طرف‌داران بیش‌تری نسبت به بیت‌کوین بین دولت‌ها و شرکت‌ها خواه‌د داشت و در صورت پذیرش داد و ستد توسط ایشان نسبت به بیت‌کوین ارجح‌تر خواه‌د بود.

Zcash

https://z.cash

Equihash به عنوان الگوریتم کدگذاری به کار می‌رود.

استخراج و تعداد زی‌کش‌ها مشابه بیت‌کوین هست‌ند.

اصل بر ناشناس ماندن و بالابودن ایمن‌ی داد وستد است، به طوری که اگر بیت‌کوین را http فرض کن‌یم، زی‌کش https خواه‌د بود.

Pascal Coin

http://www.pascalcoin.org

برخلاف دیگر ارزها با زبان پاسکال برنامه‌نویسی شده است.

Safebox Hash به عنوان الگوریتم کدگذاری به کار می‌رود که در واقع نیاز به بلاک‌چین را از میان برداشت‌ه است.

استخراج از ابتدا ن‌داشت‌ه و هر ۵ دقیقه یک بلوک آزاد خواه‌د کرد.

اکانت‌های استفاده‌کن‌نده‌گان برخلاف آدرس‌های بیت‌کوین‌ی و مشابه اکانت‌های بانک‌ی با استفاده از اعداد صحیح بیان می‌شوند. این ساده‌گی در استفاده و تهور در بازسازی زبان برنامه‌نویس‌ی و الگوریتم کدگذاری احتمالا امیدهایی در استفاده‌ی نهایی و راحت‌ی بیش‌تر سمت کاربر و بار کم‌تر شبکه خواه‌د داشت.

Tor Coin

https://torcoin.org

X11 به عنوان الگوریتم کدگذاری به کار می‌رود.

در طی ۲ سال تمام ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تورکوین وارد شبکه خواه‌ند شد.

فعلا 1,273,125 استخراج شده است.

مشابه نرم‌افزار TOR، بر ناشناس‌ی و امن‌یت بالا در فضای مجازی داد و ستد تاکید خواهد کرد.

Dogecoin

http://dogecoin.com

Scrypt به عنوان الگوریتم کدگذاری به کار می‌رود.

حدود ۱۰۰میلیارد و یا حتی بیش‌تر داج‌کوین نشر خواه‌ند شد و هر دقیقه بلوک آزاد خواه‌د شد. در واقع بیش‌تر به عنوان FUN در ارزهای مجازی مطرح است.

به عنوان حسن ختام این دوره و پیام نهایی، توصیه می‌کن‌م قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی نو و یا اقدام به استخراج آن‌ها (که نیازمند به اشتراک‌گذاری پهنای باند و مصرف برق خواه‌د بود) حتما با Whitepaper انتشار ارز مربوط‌ه مراجعه کرده، تحلیل‌های لازم را انجام داده و آگاه‌انه تصمیم ب‌گیرید.

إن‌شاء‌الله به زودی و به تدریج دوره‌های آشنایی با مبانی اقتصاد و بازارهای مال‌ی - آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال و اصول تحلیل‌های بنیادی - آشنایی با بازار فلزات باارزش و گران‌بها(Real Money) در وب‌لاگ قرار خواه‌ند گرفت.

به امید دیدار و با آرزوی نیک‌روزی و توفیق در امور مال‌ی و اقتصادی...

 • بیت‌کوینر
 • ***لطفا برای پشت‌يبان‌ی و حمایت از ما روی لینک‌های مربوط‌ه و یا سربرگ مزبور کلیک نمای‌ید. با تشکر***

BTC-leverage.jpg

در سرمایه‌گذاری باید شبیه ازدواج کاتولیک عمل‌ کرد.

وارن بافت - https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett

وارن بافت جزو افراد ساعی و پر پشتکاری است که با این نظریه‌ی خود تاکنون سهام‌دار عمده‌ی بسیاری از شرکت‌های بزرگ و فراملی دنیا شده است. در واقع او با خریدهای اندک و تدریج‌ی سهام شرکت‌های مختلف رفت‌ه‌رفت‌ه به مالک عمده‌ی بسیاری از این شرکت‌ها تبدیل شده‌است.

شاید راز موفق‌یت او نیز در هم‌این حرکت آرام و تدریج‌ی نهفته باش‌د.

درس‌ی که از توصیه و رفتار او در زمینه‌ی بازارهای مال‌ی می‌توان گرفت، سرمایه‌گذاری مداوم و تدریج‌ی در طی زمان در محدوده‌ی مشخص‌ی از سهام بازار مال‌ی (و در این‌جا ارز مجازی - بیت‌کوین) است. برای مثال شما می‌خواه‌ید از حالا خرید و فروش تعدادی ارز مجازی را آغاز کن‌ید، مشابه تمام توصیه‌های قبل‌ی در سرمایه‌گذاری مطمئن و کاه‌ش خطر، راه‌کارهای زیر قابل ارائه هست‌ند:

 1. در هر نوع سرمایه‌گذاری بازارهای مال‌ی، سعی کن‌ید در ابتدا از سرمایه‌گذاری کلان تا زمان آشنایی کامل با ساز و کار بازار جدا خودداری کن‌ید.
 2. قسمت‌ی از پول و درآمد خود را که احتمالا به آن نیاز ن‌خواه‌ید داشت در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها وارد کن‌ید.
 3. خرید و فروش‌های حجیم و یک‌باره انجام ن‌ده‌ید، مثلا تصمیم ب‌گیرید هر هفته یا هر ماه (در فواصل زمان‌ی معین) نسبت به تهیه‌ی x مقدار سهم یا ارزمجازی اقدام کن‌ید، با این‌کار حتی در صورت آشنا ن‌بودن به تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال قادر خواه‌ید بود بدون خطرپذیری بالا و با داشت‌ن قیمت میانگین در طول سال به‌ترین خرید را داشت‌ه باش‌ید و در صورت‌ی که علاقه‌مند به تریدینگ باش‌ید در سال‌ها یا ماه‌های بعد مقدار مدنظز را با طیب‌خاطر بیش‌تری داد و ستد نمای‌ید.

در سرمایه‌گذاری هیچ وقت تخم‌مرغ‌هایتان را داخل یک سبد ن‌گذارید.

ضرب‌المثل بریتانیایی

شاید اکنون و در زمان نگارش این مطلب به نظر ب‌رس‌د بیت‌کوین به‌ترین راه‌کار پس‌انداز ثروت باش‌د، اما تصور کن‌ید دولت‌ها به یک‌باره استفاده از ارزهای مجازی را ممنوع اعلام کن‌ند و یا دولت‌های اقتصادی جهان خود به یک‌باره ارزی را مورد حمایت قرار داده و ارزهای دیگر را ممنوع کن‌ند؛ این تغییرات در اقتصاد کلان می‌توان‌د در صورت‌ی که تخم‌مرغ‌های‌تان را تنها در یک سبد گذاشت‌ه باش‌ید، آسیب شدیدی به بنیان‌های اقتصادی‌تان وارد نمای‌د.

توصیه می‌کن‌یم علاوه بر راه‌کارهای فوق در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری ارزهای مجازی:

 1. ارزهای مختلف‌ی را تهیه و ذخیره نمای‌ید - در مبحث بعد به تعدادی از این آلترکوین‌ها خواه‌یم پرداخت.
 2. ارزهای مجازی صرفا به نظارت جمع‌ی جانعه‌ی مصرف کن‌نده و اعتماد متقابل آن‌ها وابست‌ه‌اند و هم‌چون ارزهای دولت‌ی FIAT پشتوانه‌ای از پول واقع‌ی ن‌دارند، حتما در سرمایه‌گذاری‌های خود به سرمایه‌گذاری در فلزات با ارزش، کارآفرینی و تولید، بورس اوراق بهادار و... نیز توجه نمای‌ید. برای مثال با این‌که ارزش بیت‌کوین فعلا هم‌واره در حال افزای‌ش است ولی برای این‌که واقعا این ارز ب‌توان‌د جای‌گزین مبادلات طلای جهان‌ی شود(با در نظر گرفت‌ن نرخ دلار فعل‌ی)، می‌بایست حدود ۵۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار هر واحد بیت‌کوین ارزش داشت‌ه باش‌د.
 • بیت‌کوینر
 • ***لطفا برای پشت‌يبان‌ی و حمایت از ما روی لینک‌های مربوط‌ه و یا سربرگ مزبور کلیک نمای‌ید. با تشکر***

اگر هم‌چنان در واهمه‌ی سیطره‌ی اقتصاد نوین موندین و مطالب تاریخ‌ی و اینفوگرافیک بالا که از وب‌سایت زرین‌پال برداشت‌ه شده، ن‌تونست‌ه اقناع‌تون کن‌ه که سرویس‌های نوین اقتصادی چه بر سر ملت‌ها دارن می‌آرن، پیش‌نهاد می‌کن‌م مجموعه مستند Hidden Secrets of Money (خصوصا ۵ قسمت اول این مجموعه رو) که از تولیدات وب‌سایت https://goldsilver.com هست رو ب‌بین‌ین (https://goldsilver.com/hidden-secrets). هم‌چنین انیمیشن فروپاشی رؤیای آمریکایی (The Collapse of The American Dream Explained in Animation) رو هم برای تماشا به‌تون توصیه می‌کن‌م که از آدرس http://www.aparat.com/v/ZaCGU می‌تون‌ین دریافت‌ش کن‌ین.

وب‌سایت‌های کدآمایی به آدرس http://Kadamaei.ir و هم‌چنین انیمیشن‌ و موشن‌گرافیک‌های خانه‌ی طراح‌ان که با استناد به مطالب این وب‌سایت آماده شده اند هم می‌تون‌ن راه‌نماهای خوب‌ی باش‌ن؛ این مجموعه رو می‌تون‌ین از http://www.aparat.com/Kadamaei.ir و http://www.aviny.com/clip/tv/tv.aspx دریافت کن‌ین و نهایتا مطالعه‌ی کتاب «اعترافات یک جنایت‌کار اقتصادی» رو هم به‌تون توصیه می‌کن‌م (کتاب از این آدرس قابل مشاهده، مطالعه و بارگیری است: http://bayanbox.ir/view/6207667006816048482/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.pdf ).

خب اگه الآن به فک افتادین که چه‌کار باید کرد؟ راه‌کار برون رفت از این بحران چی‌ه؟

احتمال قریب به یقین‌، خودتون تا حالا متوجه شدین، ذخیره کردن پول‌ FIAT (ارزهای متداول) که به دست می‌آریم به صورت پول حقیق‌ی REAL. متأسف‌انه اگه فکرکردین که پول حقیق‌ی تنها طلا، نقره، جواهرات و سایر چیزهای چشم و دل‌رباست باید ب‌گ‌م که اشتباه کردین.

پول حقیق‌ی در واقع وقت، زمان و سرمایه‌ی عمری هست که داره صرف می‌ش‌ه. و این موارد (طلا، نقره، جواهرات و...) صرفا چیزهایی هست‌ن که تاحدودی می‌ش‌ه با تبادل کردن‌شون به این سرمایه‌ها حقیق‌ی، کم‌ی فقدان‌شون رو تسلی داد.

پس یه راه‌کار ممکن ذخیره‌سازی یا بازگردش پول و سرمایه به ازای چیزهایی هست که خودشون بالذات ارزش‌مند می‌تون‌ن باش‌ن؛ این راه‌کار تو جامعه برای طیف زیادی از افراد قابل توصیه است. به هرحال هر شخص‌ی مبنی بر درآمدی که داره می‌تون‌ه سرمایه‌گذاری آتیه‌ساز خودش رو انجام ب‌ده. اما چیزی که در این بین علت حضور شما تو این وب‌لاگ و نگاشت‌ه شدن اون بوده، اشاره به این مطلب‌ه که شاید میزان پس‌انداز فردی در حدی ن‌باش‌ه که ب‌تون‌ه  FIAT money هاش رو به REAL money تبدیل کن‌ه و صبر بیش‌تر هم باعث تباه شدن و از‌ بین رفت‌ن ارزش فعل‌ی پول فیات در دست‌رس‌ش می‌ش‌ه (به مطلب قبل http://bitcoiner.blog.ir/post/4 و ویدئوهای خانه‌طراح‌ان مراجعه کن‌ین). تو این مواقع شاید ب‌ش‌ه از راه‌کاری جای‌گزین استفاده کرد: مثل خرید، ذخیره‌سازی و به دست‌آوردن پول‌های FIATی که دارن کم‌کم وارد عرصه‌ی تبادل‌ات مال‌ی می‌ش‌ن؛ ارزهای مجازی.

با ما هم‌راه باش‌ین...

از درس بعد با این ارزها آشنا خواه‌یم شد و نحوه‌ی داد و ستد با این ارزها را مرور خواه‌یم کرد...

به امید دیدار...

 • بیت‌کوینر
 • ***لطفا برای پشت‌يبان‌ی و حمایت از ما روی لینک‌های مربوط‌ه و یا سربرگ مزبور کلیک نمای‌ید. با تشکر***

سلام!

تو این درس می‌خوای‌م کم‌ی در رابطه با تاریخ حرف ب‌زن‌یم، گذشت‌ه، حال و کم‌ی هم گریز به آی‌نده...

اگه حوصله‌ش رو دارین، خوش‌حال می‌ش‌یم که میزبان‌تون باش‌یم :-)

ابتدای امر...

چیزی که فکر می‌کن‌یم از اوایل زنده‌گی آدم‌ها می‌دون‌یم، این‌ه که هر کس‌ی سرش تو کار خودش بود و خودش با مشکل‌ات مربوط‌ه‌ش دست و پنجه نرم می‌کرد، جایی واسه زنده‌گی، چیزی برای پوش‌یدن، غذایی برای خوردن و راه‌ی برای رفت‌ن...

کم‌ی بعدتر...

کم‌کم که تونست جا پایی واسه خودش باز کن‌ه، نسل‌ش بیش‌تر شدن و گسترده‌تر، به این نتیجه رس‌یدن که اگه کارها رو بین خودشون تقسیم کن‌ن، کارها زودتر و سریع‌تر انجام می‌ش‌ه و کس‌ی که به کار خاص‌ی می‌پردازه رفت‌ه رفت‌ه تو اون کار قوی‌تر و متخصص‌تر می‌ش‌ه و کارها به‌تر و کم‌عیب و نقص‌تر انجام می‌ش‌ن. این بود که کم‌کم رشته‌های مختلف و شغل‌ها به وجود اومدن و برای ادامه، هر نسل‌ی کارهایی رو که بلد بود رو به نسل بعد یاد می‌داد، نسل بعد اون روش و کارها رو پیش‌رفت می‌داد و هم‌این‌جور جلوتر می‌اومدن.

تا جایی که افراد متخصص‌تر شدن یا نسبت به انجام باقی کارها کم حوصله‌تر، پس اگه به چیزی یا خدمت دیگه‌ای احتیاج داشت‌ن باید چی‌کار می‌کردن؟

معلوم‌ه به افرادی مراجعه می‌کردن که می‌تونست‌ن اون کالا یا خدمت رو براشون فراهم کن‌ن، این‌جا بود که کم‌کم معامله‌های پایاپای شکل گرفت‌ن، کس‌ی کاری یا چیزی رو که بلد بود و تولید کرده بود در ازای خدمت‌ی که نیاز داشت و خودش قادر به انجام‌ش ن‌بود برای کس‌ی که می‌تونست اون کار یا خدمت رو براش انجام ب‌ده تقدیم می‌کرد تا نیازش رو برطرف کن‌ه.

اما این تمام ماجرا ن‌بود، کم‌کم افراد دچار تعارض و مشکل با این شیوه شدن و عرضه و تقاضاها به هم می‌خوردن؛ حتی گاه‌ی سر این مشکل‌ات دست به یقه می‌بردن و از سر و کول هم بالا می‌رفت‌ن. خب این کار واسه آدمایی که در واقع خواهر برادرای هم‌دیگه بودن و از یه نسل اصلا خوب و پسندیده ن‌بود، واسه هم‌این عاقل مردها و زن‌های گروه‌شون عقل‌هاشون رو رو هم ریخت‌ن و به این نتیجه رس‌یدم که کاری کن‌ن افراد چیزی رو که می‌خوان ب‌خرن یا ب‌فروش‌ن رو به یه زبون مشترک و با یه چیزی که برای هر دوتاشون ارزش داشت‌ه باش‌ه تاخت ب‌زن‌ن. چی‌کار کن‌ن و چی کار ن‌کن‌ن؟

به این نتیجه رس‌یدن چیزی رو انتخاب کن‌ن که کم باش‌ه و در دست‌رس همه نه، که اولا همه نسبت به داشت‌ن‌ش مشتاق باش‌ن و ثانیا ب‌تون‌ن باهم برای خرید و فروش‌شون وارد مذاکره ب‌ش‌ن. واسه هم‌این یه جاهایی آهن، یه جاهایی گوش ماهی و مروارید، یه جاهایی طلا و نقره و خلاصه هر جایی چیزی رو برای معامل‌ات بین افراد گروه خودش انتخاب کرد. اما باز گروه‌های مختلف هم رشد کردن و جوامع گون‌آ‌گون رو تشکیل دادن که هر جامعه‌ای نسبت به جامعه‌ای دیگه تو یه سری کارها شاید خبره‌تر بود یا یه سری امکان‌ات و لوازم رو داشت که بقیه ن‌داشت‌ن.

پس هم‌اون مشکل بین افراد این دفعه بین جوامع به وجود اومد...

کالاهای استاندارد ارزش‌مند قابل حمل...

جوامع باهم وارد مذاکره می‌شدن، دختر-پسر به هم می‌دادن، بعضی وقت‌ها بین‌شون درگیری به وجود می اومد. اما با این همه تو سر و کله‌ی هم زدن باز تاریخ تکرار می‌شد و عاقل مردها و زن‌هاشون به یه نتیجه‌ای می‌رس‌یدن که به درد همه‌شون ب‌خوره و جر و بحث خواهر برادرا تموم ب‌ش‌ه. این‌جا بود که یه تعداد از داشت‌ه‌ها مثل طلا و نقره یا سنگ‌ها و جواهرات به مذاق اکثر افراد خوش می‌اومد و ارزش‌شون بالاتر می‌رفت. پس کالاهای ارزش‌مند به صورت استانداردهایی بین جوامع مختلف درمی‌اومدن. (این‌ها چیزهایی بودن که الآن بین افراد و اقتصاددان‌ها به پول‌های واقع‌ی REAL Money مشهورن)

عصر مسکوک‌ات...

ماجرا که به این‌جا رس‌ید، یه تعداد از افراد شیطون و شلوغ شروع به شلوغ‌کاری و به هم زدن آرام‌ش افراد جامعه کردن، می‌اومدن کالاهای استانداردشون رو می‌دزدیدن، خونه خراب‌شون می‌کردن و دم‌شون رو می‌ذاشت‌ن رو کول‌شون و دنیای خدا که وسیع‌ه می‌رفت‌ن و پیداشون هم ن‌می‌شد.

این طور که شد جوامع تصمیم گرفت‌ن یه تعداد افراد رو برای وضع قانون، حمایت‌های فیزیک‌ی از خودشون و ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ جامعه‌شون انتخاب کن‌ن، کار این آدم‌ها این بود که تا جایی که می‌تون‌ن از بروز یه هم‌چین حوادث و سوانح‌ی جلوگیری کن‌ن و اگه هم چنین چیزی پیش اومد تا جایی که مقدوره زود برطرف‌ش. خب رفت‌ه رفت‌ه این افراد هم متخصص‌های این کارا می‌شدن و باید یه جوری نیازمندی‌های خودشون رو برطرف می‌کردن‌، این‌جا بود که یه تعداد از اون کالاهای ارزش‌مند استاندارد شده برای این‌که نشون ب‌ده مال کدوم جامعه‌س به صورت سکه‌های مختلف طلا،‌ نقره، مس و... (که هم حمل و نقل‌شون آسون بود و هم نگه‌داری و خرج کردن‌شون) ﺿﺮﺏ ﺷﺪﻥ.

عصر اوراق حکومت‌ی و هم‌سان‌ی ارزها و طلا...

ماجرا تا این‌جا خوب‌ه، اما باز سوداگری‌ها، وسوسه‌ها و شیطنت افراد و حاکم‌ان دست‌ از سرشون برن‌می‌داره، از طرف‌ی مردم هم نگه‌داشت‌ن فلزات سنگین ریز و درشت براشون مشکل بود؛ پس چی‌کار کن‌ن و چی‌کار ن‌کن‌ن؟

دوباره جمع شدن و به این نتیجه رس‌یدن که این‌ دفعه ب‌آن هرچی کالای ارزش‌مند استاندارد دارن رو باهم یه جایی ب‌ذارن که هم مراقبت ازش راحت‌تر و دقیق‌تر باش‌ه و هم هرکس ما به ازای سهم‌ی که داره یه رس‌یدی ب‌گیره که معلوم کن‌ه چه‌قدر از اون کالاهای ارزش‌مند استاندارد مال این‌ه، این‌جا بود که جای مسکوک‌ات (سکه‌ها)، کم‌کم با اوراق (ورق‌ها) کاغذی عوض شد که قرار بود عین سکه‌ها ارزش‌مند باش‌ن. ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ‌ها که به وجود اومدن، کم‌کم پول واقع‌ی از دست افراد جمع شد و به امانت به حکام و مراکز مال‌ی (شبیه بانک‌ها) داده شدن و رس‌ید‌هاشون (ورق‌های اسکناس) به مردم برگردونده. کسایی که دیگه پول‌های اصل‌ی تو دست‌شون بود بعد از مدت‌ی متوجه شدن مردم همیشه مقدار خیلی کم‌ی از پول های اصل‌ی رو تو کارهای روزمره‌شون استفاده می‌کن‌ن و همیشه مقدار زیادی پول پیش اون‌ها به امانت هست. پس یه شیطنت بزرگ‌ی کردن. اسکناس‌های بدون پشتوانه چاپ کردن و به جامعه تزریق. البته قبل‌ترش هم بعضی حکومت‌ها موقع‌ی که دخل و خرج‌شون به هم ن‌می‌خورد مس زیادی قاطی طلاهای مسکوک می‌کردن تا تعداد در دست‌رس سکه‌ها رو بالا ب‌برن. این‌ها کارهایی بودن که اول‌ین تورم‌ها رو تو دنیا شکل می‌دادن و حکومت‌هایی که این‌کارها رو ادامه، ورشکست‌ه و مزمحل و سرشکست‌ه می‌شدن. (و اما این‌ها پول‌هایی بودن که الآن بین افراد و اقتصاددان‌ها به پول‌های فیات FIAT Money مشهورن)

شوک نیکسون،دلالی فارکس و ارزیاب‌ی تولید ناخالص ملی...

این رفت و آمد حکومت‌های مختلف به علاوه یه سری مسائل دیگه باعث آغاز جنگ‌های جهان‌ی شد. جنگ‌های خانمان‌برانداز. اما کشوری بود که از اوضاع جنگ‌زده به دور بود، واسه هم‌این اومد پیش‌نهادی داد. واحد پول‌ش رو طبق طلا تنظیم کرد و گفت هر دلار آمریکا برابر با فلان قدر طلا خواه‌د بود. پس همه‌ی دنیا که درگیر جنگ بودن طلاهاشون رو به اون‌ها امانت دادن و به عنوان رسیدش دلار آمریکا گرفت‌ن. فکرش رو می‌تون‌ین ب‌کن‌ین؟؟؟

هم‌اون‌کاری که قبلا مراکز مال‌ی و حکومت‌های محلی با مردم کرده بودن، الآن یه حکومت با کل دنیا کرده بود.

اما قسمت اسف‌ناک قضیه این‌جاست که وقت‌ی جنگ‌ها تموم شدن و رئیس یه کشور دیگه گفت ب‌آی‌ن ما دلارهاتون رو به خودتون پس ب‌دیم و شماها طلاهامون رو به ما پس ب‌دین. رئیس جمهوری از آمریکا به اسم نیکسون، کاری کرد تو اقتصاد دنیا که به اسم شوک نیکسون هم معروف شد، اومد و خیلی راحت برابری دلار و طلا رو یک طرف‌ه فسخ کرد و گقت از این به بعد پشت‌وانه‌ی دلار ما میزان تولید ناخالص‌مون‌ه، باقی کشورهای دنیا هم که پول اصل‌ی‌شون رو داده بودن آمریکا و به جاش دلار گرفت‌ه بودن و نرخ ارزهای خودشون رو با دلار تنظیم می‌کردن، عین چی تو گل گیر کردن (و تنها کاری که تونست‌ن ب‌کن‌ن اطلاق اسم شوک نیکسون به این کار بود). علی ایّ حال گذشت و گذشت تا یه سری بازار ایجاد شدن که از بالا پایین شدن ۲به۲ این ارزها سود و زیان می‌کردن (بازاری که هم‌اون فارکس‌ه FOREX یعنی تبادل‌ات خارج‌ی FORiegn EXchange).

تورﻡ جدید، کاه‌ش ارزش ارزهای ملی و ورشکست‌‌ه‌گی دولت‌ها...

هرچی خواست‌م این قسمت رو ساده‌تر و کامل‌تر توضیح‌ ب‌دم، دیدم این مقاله خیلی به‌تر از من می‌تون‌ه توضیح ب‌ده: http://reba.ir/?p=11674 و از این‌جا هم می‌تون‌ین ب‌خون‌ین‌ش : http://www.rajanews.com/news/135928

و برای این‌که با نمودار و آمار ب‌بین‌ین چی‌ می‌ش‌ه این وب‌سایت‌ها رو هم ب‌بین‌ین:

 1. شمارنده‌ی خلق پول ایران: http://irandebtclock.ir
 2. شمارنده‌ی بدهی ملی آمریکا: http://www.usdebtclock.org
 3. شمارنده‌های خلق پول توسط دولت‌های جهان: http://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html

بحران‌های مال‌ی جهان‌ی و راه‌کارهای پیش‌نهادی

این قسمت از مبحث رو بعدا ادامه خواه‌یم داد...

به امید دیدار مجدد

 • بیت‌کوینر
 • ***لطفا برای پشت‌يبان‌ی و حمایت از ما روی لینک‌های مربوط‌ه و یا سربرگ مزبور کلیک نمای‌ید. با تشکر***