بیت‌کوینر

راه‌نمای سواد رسانه‌ای و اقتصاد دیجیتال در روزگار نو...

بیت‌کوینر

راه‌نمای سواد رسانه‌ای و اقتصاد دیجیتال در روزگار نو...

در صورت‌ی که از مطالب‌ ما لذت می‌برین و اون‌ها رو کاربردی می‌بین‌ین؛‌ ممنون می‌ش‌یم اگه:

  • وب‌سایت و مطالب‌مون رو به اشتراک ب‌ذارین.
  • روی لینک‌های مربوط‌ه تو بخش حمایت از ما کلیک کن‌ین.
  • ما رو مورد حمایت مادی قرار ب‌دینخجالتی

بیت‌کوین

BTC

184ECNZr21sZXog2766zopRXABbwiFDGGi بارکد بیت‌کوین

اتریوم

ETH

0x695a52dbF91Bd276290C0Ad4C12030dB1196F873 ETH QRCode

اونوبتاینوم

UNO

uNuzqRGXs9dS3gNUTjawMeAeZPqEnp58qt بارکد یونوبتانیوم

زی‌کش

ZEC

t1MibczaFF5WCM28axeubcQKehQsTC

3Dstr

بارکد زی‌کش

لیت‌کوین

LTC

LZ3MSFmzzzXpJd1MVx7T4Ur4Rso4waXaY7 بارکد لیت‌کوین

الکترونوم

ETN

etnkDAsTBY7fHUqMMAA4BaBK4QT3inFpya6swr98W6CoByGHmEQ7j3ZNsZMdf7XsUMNu4RZH8Lsm7UrdvXubeDLd65nHSfacqA

 

ETN-QRCode

ریال (تومان) ایران

IRR

آسان پرداخت زرین‌پال

https://zarinp.al/@irmo3i

*** --- *** --- *** --- ***

https://zarinp.al/78733

https://zarinp.al/78734

  • مطالب ما رو به صورت تجمیع شده و در قالب کتاب‌الکترونیک از http://idpay.ir/irmo-3i خرید کن‌ین.